trinh-bay-suy-nghi-cua-anh-chi-ve-viec-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi

Trình bày suy nghĩ của anh chị về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Phân tích tác phẩm Văn mẫu lớp 9

Đề bài: Qua văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, Anh chị có suy nghĩ gì về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới 

I. Dàn ý bài viết

1. Mở bài

 Nhận định về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới: Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang bước sang một thế kỉ mới, bước đi này là hết sức khó khăn, nhiều gian nan, thử thách đối với một đất nước mới bước sang thời kì đổi mới như Việt Nam ta. 

2. Thân bài

-Lí do cần chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới:

+ Trước một chuyến đi xa, hay trước một hành trình dài, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị hàng trang trước khi lên đường.

+ Hành trang là để chúng ta có thêm sự tự tin, vững bước và tiếp thêm sức mạnh vượt qua những thử thách trên đường.

+ Nếu không có sự chuẩn bị, ắt hẳn chúng ta sẽ gặp những bỡ ngỡ, phản ứng không kịp trước khó khăn, từ đó sẽ khiến ta mất nhiều thời gian để hoàn thành hành trình đó.

-Hành trang cần chuẩn bị:

+ Bản thân mỗi con người Việt Nam cần nhận thức rõ điểm mạnh – yếu trong chính mình để từ đó khắc phục và hoàn thiện, từ đó mới hướng đến sự hoàn thiện và phát triển của xã hội.

+ Khi nhận thức được điểm mạnh – yếu trong bản thân, chúng ta phải không ngừng cải thiện, thay đổi và hoàn thiện điểm yếu, ngược lại phải củng cố và phát triển hơn nữa những điểm mạnh

-Vai trò của thế hệ trẻ trong việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới:

+ Việc chuẩn bị tri thức, kĩ năng và kĩ xảo để bước vào tương lai là điều cần thiết và tiên quyết, việc không ngừng củng cố và hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn là rất quan trọng trong quá trình hội nhập.

+ Mỗi chúng ta cần chủ động, tích cực và sáng tạo hơn nữa, đổi mới và hoàn thiện bản thân, phù hợp với yêu cầu đổi mới của xã hội và thời đại

3. Kết bài

Ý nghĩa của việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới: Thế hệ trẻ chúng ta là tương lai của đất nước, khi đất nước bước sang thế kỉ mới, việc chúng ta chuẩn bị hàng trang bước vào thế kỉ mới chính là chuẩn bị hành trang cho tương lai của mỗi chúng ta. Đó là một điều cần thiết và là trọng trách vinh quang đặt trên vai chúng ta

II. Bài tham khảo

Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang bước sang một thế kỉ mới, bước đi này là hết sức khó khăn, nhiều gian nan, thử thách đối với một đất nước mới bước sang thời kì đổi mới như Việt Nam ta. Muốn đưa đất nước đi cùng và sánh vai với nhịp độ của thế giới thì trong chính mỗi chúng ta cần chuẩn bị hành trang cho bước đi này thật cẩn thận, quan trọng nhất chính là một nhận thức đúng đắn về chính bản thân mình.

Trước một chuyến đi xa, hay trước một hành trình dài, chúng ta cần phải có sự chuẩn bị hàng trang trước khi lên đường. Hành trang là để chúng ta có thêm sự tự tin, vững bước và tiếp thêm sức mạnh vượt qua những thử thách trên đường. Nếu không có sự chuẩn bị, ắt hẳn chúng ta sẽ gặp những bỡ ngỡ, phản ứng không kịp trước khó khăn, từ đó sẽ khiến ta mất nhiều thời gian để hoàn thành hành trình đó.

Đất nước ta cũng đang trong bước đi đầu tiên trong hành trình đổi mới, phát triển hướng tới toàn cầu hóa và hội nhập, đứng trước nhiều cơ hội cũng như thử thách. Vốn là một đất nước có xuất phát điểm thấp, chính vì vậy để theo kịp tốc độ của thế giới cần nỗ lực hơn rất nhiều, sự nỗ lực của từng cá nhân và toàn xã hội. Bản thân mỗi con người Việt Nam cần nhận thức rõ điểm mạnh – yếu trong chính mình để từ đó khắc phục và hoàn thiện, từ đó mới hướng đến sự hoàn thiện và phát triển của xã hội. Khi nhận thức được điểm mạnh – yếu trong bản thân, chúng ta phải không ngừng cải thiện, thay đổi và hoàn thiện điểm yếu, ngược lại phải củng cố và phát triển hơn nữa những điểm mạnh.

trinh-bay-suy-nghi-cua-anh-chi-ve-viec-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi
Trình bày suy nghĩ của anh chị về việc chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Vũ Khoan cũng đã nêu rất rõ một điểm yếu mà hầu hết ở con người Việt Nam chúng ta đều đang tồn tại, đó chính là “lỗ hổng về kiến thức cơ bản do thiên hướng chạy theo những môn học “thời thượng”, nhất là khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay, học vẹt nặng nề”. Quá trình học tập của chúng ta, nếu chỉ cứ để lỗ hổng kiến thức mà không bù lấp vào sẽ chỉ có ngọn mà không có gốc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình phát triển bền vững. Một bộ phận lớn học sinh hiện nay lại có quan điểm lệch lạc khi chỉ chú trọng vào một số môn cần thiết, dẫn đến việc học lệch.

Làm sao có đủ tự tin khi chúng ta học lệch, thiếu kiến thức về nhiều mặt, trong khi chạy theo các môn học “thời thượng” thì xã hội chưa đủ điều kiện đáp ứng dẫn đến tình trạng học chay, học vẹt. Việc chuẩn bị tri thức, kĩ năng và kĩ xảo để bước vào tương lai là điều cần thiết và tiên quyết, việc không ngừng củng cố và hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn là rất quan trọng trong quá trình hội nhập. Mỗi chúng ta cần chủ động, tích cực và sáng tạo hơn nữa, đổi mới và hoàn thiện bản thân, phù hợp với yêu cầu đổi mới của xã hội và thời đại.

Thế hệ trẻ chúng ta là tương lai của đất nước, khi đất nước bước sang thế kỉ mới, việc chúng ta chuẩn bị hàng trang bước vào thế kỉ mới chính là chuẩn bị hành trang cho tương lai của mỗi chúng ta. Đó là một điều cần thiết và là trọng trách vinh quang đặt trên vai chúng ta.