gioi-thieu-ve-tac-pham-dau-tranh-cho-mot-the-gioi-hoa-binh-cua-mac-ket-2

Giới thiệu về tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Mác- két

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là tác phẩm nghị luận sắc bén của nhà văn Mác- két về vấn đề hiểm họa chiến tranh hạt nhân đồng thời đưa ra hướng giải quyết là sự đoàn kết, chung tay của con người. Bài Giới thiệu về tác phẩm Đấu tranh […]

Continue Reading
soan-van-dau-tranh-cho-mot-the-gioi-hoa-binh-chuong-trinh-ngu-van-lop9

Soạn văn Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Chương trình Ngữ văn lớp 9

Soạn văn Đấu tranh cho một thế giới hòa bình sẽ cung cấp thêm những thông tin thú vị nhằm mục đích định hướng cho người học trong việc tìm hiểu và phân tích văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình. I. Tìm hiểu về văn bản Đấu tranh cho một thế […]

Continue Reading
gioi-thieu-ve-tac-pham-dau-tranh-cho-mot-the-gioi-hoa-binh-cua-mac-ket

Giới thiệu về tác phẩm Đấu tranh cho một thế giới hòa bình của Mác- két

Văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình là tác phẩm nghị luận sắc bén của nhà văn Mác- két về vấn đề hiểm họa chiến tranh hạt nhân đồng thời đưa ra hướng giải quyết là sự đoàn kết, chung tay của con người. Bài Giới thiệu về tác phẩm Đấu tranh […]

Continue Reading