huong-dan-soan-van-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi

Hướng dẫn soạn văn Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Hướng dẫn soạn văn Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới với hệ thống lời giải chi tiết và đầy đủ sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho người học trong quá trình tìm hiểu và phân tích văn bản. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! I. Đọc – hiểu văn bản […]

Continue Reading
huong-dan-soan-van-luom-chuong-trinh-ngu-van-lop-9

Hướng dẫn soạn văn Lượm – Chương trình Ngữ văn lớp 9

Hướng dẫn soạn văn Lượm sẽ cung cấp cho người học những thông tin bài học hữu ích cho quá trình tìm hiểu và phân tích bài học. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! I. Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1. Bài thơ Lượm của Tố Hữu kể và tả về Lượm qua những […]

Continue Reading
huong-dan-soan-van-co-to-chuong-trinh-ngu-van-lop-9-chon-loc

Hướng dẫn soạn văn Cô Tô – Chương trình Ngữ văn lớp 9 chọn lọc

Hướng dẫn soạn văn Cô Tô với hệ thống lời giải đầy đủ, chi tiết sẽ cung cấp những thông tin bài học hữu ích nhằm hỗ trợ người học trong quá trình tìm hiểu và phân tích tác phẩm. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! I. Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1. Bài […]

Continue Reading
huong-dan-soan-van-tieng-noi-cua-van-nghe

Hướng dẫn soạn văn Tiếng nói của văn nghệ

Hướng dẫn soạn văn Tiếng nói văn nghệ với hệ thống lời giải chi tiết, đầy đủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người học trong quá trình tìm hiểu và phân tích văn bản. Các bạn hãy tham khảo nhé! I. Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1. Bài nghị luận này phân tích nội […]

Continue Reading
huong-dan-soan-van-khi-con-tu-hu

Hướng dẫn soạn văn Khi con tu hú – Chương trình Ngữ văn lớp 9

Hướng dẫn soạn văn Khi con tu hú sẽ cung cấp hệ thống lời giải chi tiết nhằm hỗ trợ tốt nhất cho quá trình tìm đọc hiểu và phân tích văn bản của người học. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! I. Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1. Nên hiểu nhan đề bài […]

Continue Reading
huong-dan-soan-van-ban-ve-doc-sach

Hướng dẫn soạn văn Bàn về đọc sách

Hướng dẫn soạn văn Bàn về đọc sách sẽ cung cấp hệ thống lời giải chi tiết nhằm hỗ trợ người học trong quá trình tìm hiểu và phân tích văn bản. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! I. Hướng dẫn tìm hiểu Câu 1. Vấn đề nghị luận của bài viết này là […]

Continue Reading
soan-van-xung-ho-trong-hoi-thoai

Soạn văn Xưng hô trong hội thoại

Soạn văn Xưng hô trong hội thoại sẽ cung cấp hệ thống lời giải nhằm hỗ trợ người học trong quá trình tìm hiểu và vận dụng bài học. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! I. Từ ngữ xưng hô và việc sử dụng từ ngữ xưng hô 1. Hãy nêu một số từ […]

Continue Reading
soan-van-thuat-ngu

Soạn văn Thuật ngữ – Chương trình Ngữ văn lớp 9

Soạn văn Thuật ngữ với hệ thống lời giải chi tiết, đầy đủ sẽ là nguồn tham khảo hữu ích cho quá trình tìm hiểu và vận dụng bài học của người học. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! I. Thuật ngữ là gì? 1. So sánh hai cách giải thích sau đây về […]

Continue Reading
soan-van-su-phat-trien-cua-tu-vung-tiep

Soạn văn Sự phát triển của từ vựng ( Tiếp)

Soạn văn Sự phát triển của từ vựng (Tiếp theo) sẽ cung cấp thêm những đơn vị kiến thức bổ ích đồng thời định hướng cho quá trình tìm hiểu bài học thông qua hệ thống lời giải chi tiết. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé! I. Tạo từ ngữ mới 1. Hãy cho […]

Continue Reading