phat-bieu-cam-nghi-cua-em-ve-van-ban-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi

Phát biểu cảm nghĩ của em về văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Phân tích tác phẩm Văn mẫu lớp 9

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” 

I. Dàn ý bài viết

1. Mở bài

 Giới thiệu về văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới”: Văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” của tác giả Vũ Khoan là một áng văn chính luận có tính thời sự cao bàn về sứ mệnh lịch sử của thế hệ trẻ Việt Nam trước bước đi vào thế kỉ mới của đất nước. 

2. Thân bài

-Vấn đề chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới: Mở đầu bài luận, tác giả đã khẳng định rất cụ thể về nhiệm vụ của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì đổi mới: “Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới”.

-Nhiệm vụ của đất nước khi bước vào thế kỉ mới: Những nhiệm vụ mà tác giả Vũ Khoan nêu ra cho nước ta chính là những nhiệm vụ tiên quyết hàng đầu, thứ nhất là thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; thứ hai là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thứ ba là tiếp cận nền kinh tế tri thức.

Điểm mạnh, yếu của con người Việt Nam:

+ Điểm mạnh của người Việt ta là trí thông minh, sáng tạo thế nhưng lại bị lỗ hổng kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành, một trong những nguyên nhân là do lối học vẹt.

+ Sự cần cù, -chăm chỉ của nhân dân ta lại thiếu đi sự tỉ mỉ và không coi trọng quy trình, ngay trong những sáng tạo cũng làm tắt.

-Điều kiện để đất nước bước vào thế kỉ mới: Tác giả đã vạch ra hai phương hướng cần phải thực hiện nếu muốn đất nước bước sang thế kỉ mới

+ một là phải lấp đầy những điểm mạnh đồng thời vứt bỏ tất cả những điểm yếu

+ hai là làm cho thế hệ trẻ nhận ra điểm mạnh yếu của mình, làm quen với những thói quen tốt từ những việc nhỏ nhất

3. Kết bài

 Ý nghĩa của văn bản: Bài văn “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” thực sự là một bài luận đặc sắc và độc đáo, với cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén đầy sức thuyết phục, được kết hợp với việc sử dụng các thành ngữ, tục ngữ làm cho bài luận trở nên dung dị, gần gũi và dễ hiểu. 

II. Bài tham khảo

Văn bản “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” của tác giả Vũ Khoan là một áng văn chính luận có tính thời sự cao bàn về sứ mệnh lịch sử của thế hệ trẻ Việt Nam trước bước đi vào thế kỉ mới của đất nước. Bài luận đã phản ánh rõ tình hình thực tế và những yêu cầu cần thiết cho một hành trang tiến tới hội nhập và phát triển đất nước.

Mở đầu bài luận, tác giả đã khẳng định rất cụ thể về nhiệm vụ của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kì đổi mới: “Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới”. Tác giả cũng cho thấy rõ, trong những công việc chuẩn bị hàng trang thì việc chuẩn bị về bản thân con người chính là quan trọng nhất cần có. Bởi chính con người đã, đang và sẽ mãi là động lực phát triển của xã hội, khi mà nền kinh tế tri thức đang phát triển mạnh và dần chiếm ưu thế thì vai trò của con người lại càng nổi trội hơn nữa.

phat-bieu-cam-nghi-cua-em-ve-van-ban-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi
Phát biểu cảm nghĩ của em về văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Không có gì có thể thay thế hoàn toàn con người, khi mà khoa học công nghệ hay máy móc hiện đại đều phải từ bàn tay và trí óc của con người tạo ra. Tuy nhiên cần phải trang bị những thứ thiết yếu “dưới tác động… sâu rộng hơn nhiều”. Những nhiệm vụ mà tác giả Vũ Khoan nêu ra cho nước ta chính là những nhiệm vụ tiên quyết hàng đầu, thứ nhất là thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu; thứ hai là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thứ ba là tiếp cận nền kinh tế tri thức. Và vai trò của con người chỉ ra rất rõ “Làm nên sự nghiệp ấy… điểm yếu của nó”, rồi từ đây tác giả lần lượt nêu liệt kê ra những điểm mạnh, điểm yếu của con người Việt Nam. Trong đó, điểm mạnh của người Việt ta là trí thông minh, sáng tạo thế nhưng lại bị lỗ hổng kiến thức cơ bản, kém khả năng thực hành, một trong những nguyên nhân là do lối học vẹt. Sự cần cù, chăm chỉ của nhân dân ta lại thiếu đi sự tỉ mỉ và không coi trọng quy trình, ngay trong những sáng tạo cũng làm tắt.

Truyền thống đoàn kết, đùm bọc từ bao đời nay của dân tộc ta làm nên sức mạnh chiến đấu, thế nhưng trong kinh doanh lại thường đố kị, ganh ghét nhau. Rồi những thói khôn vặt, kì thị kinh doanh và không coi trọng chữ tín sẽ ảnh hưởng và gây ra hậu quả khôn lường trong kinh doanh, hội nhập. Kết thúc bài luận, tác giả đã vạch ra hai phương hướng cần phải thực hiện nếu muốn đất nước bước sang thế kỉ mới, một là phải lấp đầy những điểm mạnh đồng thời vứt bỏ tất cả những điểm yếu, hai là làm cho thế hệ trẻ nhận ra điểm mạnh yếu của mình, làm quen với những thói quen tốt từ những việc nhỏ nhất.

Bài văn “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” thực sự là một bài luận đặc sắc và độc đáo, với cách lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén đầy sức thuyết phục, được kết hợp với việc sử dụng các thành ngữ, tục ngữ làm cho bài luận trở nên dung dị, gần gũi và dễ hiểu. Vũ Khoan đã cho chúng ta có cái nhìn đúng đắn và sáng suốt về chính dân ta, nhận thức vai trò của bản thân trong sự nghiệp phát triển và hội nhập của đất nước.